ข่าวและกิจกรรม

วิดีโอ

คุณพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2567

Dinner Talk ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ ของตัวแทนออกของ

สัมมนาภูมิภาค และ พบปะสมาชิก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม