ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การประชุมหารือแนวทางพัฒนางาน ด่านอาหารและยา ครั้งที่ 5 ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ

13 Mar 2024
 37

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
ได้รับเกียรติจากกองด่านอาหารและยา
ในการจัดการประชุมหารือแนวทางพัฒนางาน
ด่านอาหารและยา ครั้งที่ 5 ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 น.
ณ ห้องอบรมไอทีไอ อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

แกลเลอรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม