ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

The Ai Logistics โปรแกรมโลจิสติกส์ครบวงจรที่สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกอุปกรณ์

07 Oct 2022
 862

 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์

The Ai Logistics โปรแกรมโลจิสติกส์ครบวงจรที่สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ทุกอุปกรณ์

เพื่อพร้อมรับมือกับโลกเศรษฐกิจยุคใหม่

 
 

 

                บริษัท เอ.เอ็ม.เอส โลจิสติกส์ จำกัด ผู้พัฒนา “โปรแกรม THE AI LOGISTICS” ได้เล็งเห็นว่า ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิปปิ้ง ปัญหาสำคัญของระบบอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ที่ไม่มีการพัฒนาระบบโปรแกรมโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้มีกระบวนการที่ซ้ำซ้อนในการทำงาน อันเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาด เสียเวลา และค่าใช้ที่จ่ายสูงขึ้นเกินความจำเป็น การพัฒนาโปรแกรมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับขีดการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย

 

                 ล่าสุด บริษัท เอ.เอ็ม.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด จึงได้พัฒนาโปรแกรม THE AI LOGISTICS ขึ้นมาโดยคำนึงถึงความสามารถในการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Total Logistics Software) ที่สามารถจัดการงานโลจิสติกส์ งานบัญชี รวมถึงการจัดการให้ได้มาซึ่งสถิติสำคัญที่ต้องอาศัยแรงงานคนที่มีต้นทุนสูง เป็นเรื่องง่าย แก้ปัญหาระบบการทำงานที่ล่าช้า มีความยืดหยุ่นต่ำ ส่งผลให้ศักยภาพการแข่งขันลดลง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความผิดพลาด และเวลาการทำเอกสาร อาทิ ระบบบัญชีที่สามารถรับข้อมูลจากแผนกโลจิสติกส์ เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้และใบวางบิล โดยปราศจากการคีย์ซ้ำ ไปจนถึงระบบการเก็บเงินหรือระบบภาษี ที่สะดวกรวดเร็วและสอดรับกับกฎหมายของประเทศไทย

 

สำหรับระบบซอฟต์แวร์ THE AI LOGISTICS ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่

1. โปรแกรม AI Shipment หรือ ระบบจัดการงานโลจิสติกส์ ระบบที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานตั้งแต่

รับงานจนถึงการออกงบการเงินแบบ Real time โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ที่สามารถ ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

2. โปรแกรม HS Code Check หรือ โปรแกรมจัดการงานด้านพิกัดศุลกากร ระบบที่รวมพิกัด และราคาวินิจฉัยไว้ในที่เดียว

3. โปรแกรม Logistics Library หรือ ระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร ระบบที่จะทำให้ความรู้ติด

อยู่กับองค์กร ไม่ใช่พนักงานคนใดคนหนึ่ง

 

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ The Ai Logistics 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองการใช้งานฟรี คลิก

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม