เพื่อนคู่คิดกับสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกถามตอบและแนะแนวทางปัญหาทางด้านพิกัด, พิธีการศุลกากรในเบื้องต้น โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 1 บริษัท ต่อ 1 บัญชี อ่านเงื่อนไขก่อนการสมัคร
สอบถาม 02-2491995 หรือ เข้าร่วมคลิก


เพื่อนคู่คิดกับสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกถามตอบและแนะแนวทางปัญหาทางด้านพิกัด, พิธีการศุลกากรในเบื้องต้น โดย

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 1 บริษัท ต่อ 1 บัญชี อ่านเงื่อนไขก่อนการสมัคร

สอบถาม 02-2491995 หรือ เข้าร่วมคลิก

 
ลำดับ
วันที่
รายการ
คำค้น
Test