ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

09 May 2023
 240

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสมาคมได้รายงานผลการดำเนินงานตลอดปี พ.ศ.2565
รวมถึงการร่วมออกบูธจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน),
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน , ธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน
และ บริษัท เอเอ็มเอส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกจำนวนมาก
 
ในโอกาสพิเศษนี้สมาคมได้เรียนเชิญ คุณพริสร สุขประเสริฐ
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานพิธีการศุลกากร กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และทิศทางของกรมศุลกากรปี 2566”
 
?? และได้จัดเสวนา ในหัวข้อ
“Electronic D/O นวัตกรรมพลิกโฉมกระบวนการทำงาน : ใครได้ ใครเสีย?”
 
โดยได้รับเกียรติจาก
- คุณเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์   รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- คุณวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง   รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ
- คุณพิเศษ ฤทธาภิรมย์   ประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ
- คุณยรรยง ตั้งจิตต์กุล   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

แกลเลอรีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม