ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

เมียนมาออกประกาศระงับการอนุญาตนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว

14 Oct 2021
 45

เมียนมาออกประกาศระงับการอนุญาตนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว

เพื่อลดการใช้เงินตราต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

เมียนมาออกประกาศระงับการอนุญาตนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว เพื่อลดการใช้เงินตราต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้งว่า กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ได้ออกประกาศเรื่องระงับการอนุญาตเปิดศูนย์ขายรถยนต์ใหม่ รวมทั้งระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าและการอนุญาตนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปเนื่องจากเมียนมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศและส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า โดยการออกประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้เงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าสินค้ารถยนต์ ซึ่งสินค้ารถยนต์ ภายใต้ประกาศฯ มีดังนี้

1.กรณีการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วและการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล

2.กรณีการนำเข้าจากศูนย์การขายรถยนต์และโชว์รูมรถยนต์

3.กรณีที่มีการนำเข้ารายบุคคลที่ออกใบอนุญาตการนำเข้ารถยนต์ไว้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทหารและตำรวจที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

นายธัชชญาน์พล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 ไทยส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปเมียนมามูลค่า 1,991.13 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกทางชายแดนมูลค่า 1,500.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 75.35 ซึ่งมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของไทยไปเมียนมาสูงเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

โดย สปป.ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูลค่าสูงสุดคือ 3,093.31 ล้านบาท ในขณะที่กัมพูชาเป็นอันดับที่ 2 มีมูลค่า 2,433.71 ล้านบาท และมาเลเซียเป็นอันดับที่ 4 มีมูลค่า 1,880.77 ล้านบาท

(ข้อมูลข่าวสารจากประชาชาติธุรกิจ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม