ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

องค์การศุลกากรโลก (WCO) เผยแพร่คู่มือการเคลื่อนย้ายวัคซีนระหว่างประเทศฉบับใหม่

17 Jun 2021
 92

องค์การศุลกากรโลก (WCO)
เผยแพร่คู่มือการเคลื่อนย้ายวัคซีนระหว่างประเทศฉบับใหม่

องค์การศุลกากรโลก (WCO) เผยแพร่คู่มือของสำนักเลขาธิการว่าด้วยบทบาทของศุลกากรในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายยารักษาโรคและวัคซีนสำหรับใช้ในยามวิกฤต (Secretariat Note on the Role of Customs in facilitating and securing the cross-border movement of situationally critical medicines and vaccines) ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากฉบับแรกที่เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาในปัจจุบัน ศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการกอบกู้วิกฤตทางสาธารณสุขทั้งด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งวัคซีนและการตรวจปล่อยสินค้าด้วยความรวดเร็ว โดยคู่มือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ มีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบังคับใช้มาตรการในมติของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรว่าด้วยบทบาทของศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายยารักษาโรคและวัคซีนสำหรับใช้ในยามวิกฤต (Resolution of the Customs Co-operation Council on the Role of Customs in facilitating the cross-border movement of situationally critical medicines and vaccines) ที่ออกเมื่อเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งกรณีศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติที่ศุลกากรออสเตรเลียจัดทำขึ้นอนึ่ง คู่มือฉบับนี้อ้างอิงถึงเครื่องมือต่าง ๆ ของ WCO และข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ผู้ประกอบการด้านเภสัชภัณฑ์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีแนวปฏิบัติใหม่ ๆ จากประเทศสมาชิกและผู้ประกอบการ

(ข้อมูลจากกรมศุลกากร)

อ่านเพิ่มเติม คลิก

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม