ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ศุลกากรเบลเยียมชี้แจง ขั้นตอนการนำเข้าไวน์จากนอก EU

14 Jun 2021
 58

ศุลกากรเบลเยียมชี้แจง

ขั้นตอนการนำเข้าไวน์จากนอก EU

ศุลกากรเบลเยียมชี้แจงพิธีการการนำเข้าไวน์จากประเทศที่สามหรือประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ตาม Article 20 ของ Delegated Regulation (EU) 2018/173 การนำเข้าไวน์มายัง EU ต้องใช้เอกสารชื่อว่า Document VI-1 ซึ่งเป็นเอกสารที่รับรองว่า สินค้านำเข้ามีลักษณะตามข้อกำหนดของกฎหมาย EU หรือความตกลงกับประเทศที่สาม กล่าวคือ1. เป็นไวน์ที่ผลิตจากผลองุ่นตามปีวินเทจที่กำหนดหรือจากสายพันธุ์องุ่นสำหรับบ่มไวน์โดยเฉพาะ 2. เป็นไวน์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographic indications) ในความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPS) ขององค์การการค้าโลก (WTO) กฎหมายของ EU หรือความตกลงกับประเทศที่สามที่เป็นถิ่นกำเนิดของไวน์นั้นในการนี้ ศุลกากรจะตรวจสอบว่า ใบขนสินค้า Document VI-1 (หรือ VI-2 ซึ่งเป็นส่วนคัดลอกของ VI-1) และสินค้ามีความสอดคล้องต้องกันหรือไม่ โดยหากปราศจาก Document VI-1 ศุลกากรจะไม่รับยื่นใบขนสินค้าอนึ่ง ที่ผ่านมา บางประเทศสมาชิกรับยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี QR code แต่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ออกมาชี้แจงว่า สำหรับ Document VI-1 นั้น ต้องยื่นเป็นกระดาษที่ลงลายมือชื่อด้วยลายมือเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผู้นำเข้าจึงไม่สามารถยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกต่อไปในการนี้ EU ได้จัดทำรายชื่อหน่วยงานของประเทศที่สามที่มีอำนาจออก Document VI-1 โดยสำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่มีอำนาจ คือ กรมสรรพสามิต

(ข้อมูลจากกรมศุลกากร)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม