ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

สหภาพยุโรป EU ประกาศเกณฑ์การขอฉลากสิ่งแวดล้อม ฉบับใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้นและผนัง

11 May 2021
 34

สหภาพยุโรป EU ประกาศเกณฑ์การขอฉลากสิ่งแวดล้อม

ฉบับใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้นและผนัง

สหภาพยุโรป (EU) ประกาศเกณฑ์การขอฉลากสิ่งแวดล้อม (EU Ecolabel)ฉบับใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุตกแต่งพื้นและผนัง (hard coveringproducts) เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการใน EUให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศเกณฑ์การขอฉลาก EU Ecolabel ในผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุตกแต่งพื้นและผนัง (Commission Decision (EU)2021/476) ลง Official Journal of the European Union เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้สินค้ากลุ่มดังกล่าวครอบคลุม กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องปูผนังบล็อกกระเบื้องปูหลังคา แผ่นพื้น แผ่นปูโต๊ะ หินธรรมชาติ เซรามิกหรือดินเผาคอนกรีตสำเร็จรูปหรือดินอัด เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง เซรามิกทนไฟ เซรามิกทางเทคนิคท่อดิน เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก เครื่องประดับเซรามิกหรือเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกกระเบื้องหลังคาดินเผา ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเสริมแรงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการติดตั้งและปิดผิวแข็ง (อาทิ ยาแนว การยึดและวัสดุรองพื้น)โดยผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอฉลาก EU Ecolabel ได้ ต้องมีกระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงานลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ ใช้พลังงานหมุนเวียนและนำของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้ซ้ำ เป็นต้น ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) การสกัดวัตถุดิบและการใช้ที่ดินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2) การใช้สารต้องห้ามไม่เกินปริมาณที่กำหนด

3) การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน

4) การควบคุมการปล่อยมลพิษสู่น้ำและอากาศ

5) การกำหนดเป้าหมายขั้นต่ำสำหรับการใช้ซ้ำหรือการรีไซเคิลของเสียและเศษวัสดุ

6) การยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

7) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่นคำแนะนำการใช้งาน การติดตั้ง การบำรุงรักษาและการกำจัดที่เหมาะสม เป็นต้น  

กล่าวเพิ่มเติมไปว่า ผู้ส่งออกไทยควรศึกษาและติดตามการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการติดฉลาก EU Ecolabelเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด EU ซึ่งมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น

(ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม