ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

สมาคมชิปปิ้งฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2564

12 Jan 2021
 24

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 คณะกรรมการสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย นำโดยนายพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ นายกสมาคม นายชัยโรจน์ สิริโพธินันท์ อุปนายกสมาคม นายฐิติพงษ์ โชคอำนวย นายทะเบียน นายณัฐธนกร บุญยิ้ม กรรมการ และนายยศวัฒน์ ศุภสาร กรรมการ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่

นางกฤติกา  ปั้นประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

นายศศิน  ปงรังษี  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางลาวัลย์  เมธิยานนท์  ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ

นางสาวอัจฉรา  ลอตินันทน์  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

นางศิริพร  ทวีคูณ  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานเออีโอ

นางลัยวรรณ  นุดมะหมัด  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก (ฝทผ.)

ณ กรมศุลกากร

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม