ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่ง ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด

03 Jul 2020
 56

การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่ง

ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบล คลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน

 

ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้มีคำสั่งที่ 960/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น เนื่องจากการควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในประเทศไทยได้ผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่อาศัยอำนาจตามความในข้อ5ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่11)และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้ผ่อนผันการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน โดยให้มีคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าที่มีสัญชาติไทยและกัมพูชาคันละไม่เกิน 2 คน

2.ให้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่7/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

(แนบท้ายประกาศ)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม