ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์

19 Jun 2020
 131

ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้า

และนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์

 

      ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์จากประเทศที่มีรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งมีสัตว์หรือซากสัตว์เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ทั้งนี้ ประกาศกรมปศุสัตว์ทั้ง 6 ฉบับตามประกาศแนบได้แก่

1.ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่าหรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2.ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่าหรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

3.ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่าหรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

4.ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่าหรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐเกาหลี

5.ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่าหรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

6.ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่าหรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐบัลแกเรีย

 

(ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์)

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ เอกสารแนบ คลิกที่นี่

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม