ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศเปิดตัวระบบลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Form D

11 Jun 2020
 173

กรมการค้าต่างประเทศเปิดตัวระบบลงลายมือชื่อ

และตราประทับอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Form D

 

กรมการค้าต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเต็มที่ พร้อมให้บริการระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) สำหรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปนายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนจะบังคับใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสำหรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certification Procedure : OCP) ฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการเพิ่มข้อบทที่รองรับการใช้ระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) สำหรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) เป็นระบบการให้บริการที่ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องใช้ในการติดต่อขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) จากกรมการค้าต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานของตน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติคำขอในระบบแล้ว ระบบจะทำการดึงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติลงไปในแบบพิมพ์หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยอัตโนมัติแทนการลงลายมือชื่อและตราประทับแบบสด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใน 10 นาที หลังจากที่คำขอฯ ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว

นายกีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศได้ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ด้วยระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) เป็นโครงการนำร่องแล้ว ได้แก่ Form JTEPA (ความตกลงฯ ไทย-ญี่ปุ่น), Form AJ (ความตกลงฯ อาเซียน-ญี่ปุ่น), Form FTA (ความตกลงฯ ไทย-ออสเตรเลีย), Form AANZ (ความตกลงฯ อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์), Form AK (ความตกลงฯ อาเซียน-เกาหลี), Form AHK (ความตกลงฯ อาเซียน-ฮ่องกง) และจะเริ่มให้บริการด้วยระบบ ESS สำหรับการออก Form D ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไปดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้วยระบบ ESS กรมการค้าต่างประเทศจึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อส่งตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจและตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ผ่านระบบ Registration Database ของกรมฯ (http://reg-users.dft.go.th) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เคยจดทะเบียนลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฟอร์มอื่นที่ใช้ระบบ ESS แล้ว ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนใหม่อีกครั้ง

 

 

(ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม