ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบรับรองระบบงาน ISO ผ่าน อิเล็กทรอนิกส์ รับ New Normal

11 Jun 2020
 103

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองระบบงาน ISO ผ่าน อิเล็กทรอนิกส์ รับ New Normal

 

สมอ.เล็งออกใบรับรองระบบงาน ISO ผ่าน อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้มาตรการ New Normal เน้นอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” (COVID-19) ทำให้หลายภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อรับกับแนววิถีปกติใหม่ หรือ “New Normal” หนึ่งในนั้นก็คือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ “สมอ.” ซึ่งล่าสุดเตรียมออกใบรับรองงาน ISO ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนในช่วงภาวะวิกฤติที่เกิดจากไวรัสโควิด-19นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ. ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบรับรองระบบงาน ISO  หรือระบบ e-Accreditation เช่น การรับรองห้องแล็ป เพื่อให้ห้องแล็ปได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการยกระดับด้านการมาตรฐานของประเทศอีกทั้งเมื่อสินค้าหรือบริการผ่านการทดสอบจากห้องแล็ปนี้ จะมีความน่าเชื่อถือ เมื่อส่งไปขายยังต่างประเทศ ประเทศคู่ค้าก็ยอมรับสินค้าของไทย เนื่องจากผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งการรับรองระบบงานด้านห้องแล็ปนี้ จะช่วยลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศสมอ. ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับรองระบบงานดังกล่าว ตั้งแต่การยื่นคำขอ การประสานงาน การตรวจประเมินทางไกล (Remote assessment) และการรับรองตนเอง (Self declaration) แทนการออกไปตรวจประเมินสถานที่จริง โดยผู้ตรวจประเมินจะประสานงานการตรวจประเมินทางออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ และสมาร์ทโฟน เป็นต้น“สมอ. ได้เปิดให้บริการรับรองระบบงานในรูปแบบการตรวจประเมินทางไกลแล้ว และคาดว่าระบบ e-Accreditation จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในเดือนตุลาคม 2563 นี้

”นายวันชัย กล่าวต่อไปอีกว่า การรับรองระบบงาน ISO ในรูปแบบของการตรวจประเมินทางไกล และการรับรองตนเอง เป็นอีกหนึ่งมาตรการ New Normal) ที่ สมอ. ได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สมอ. ได้ออกมาตรการออกมาบ้างแล้ว เช่น มาตรการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้านพัก (Work from home) มาตรการการขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกมาตรฐาน จํานวนทั้งสิ้น 2,284 มาตรฐานและมาตรการยกเว้นการตรวจโรงงาน ทั้งการออกใบอนุญาต และการตรวจติดตามโดยไม่ต้องตรวจโรงงาน โดยให้ผู้รับใบอนุญาตรับรองตนเอง ด้วยการส่งข้อมูลผลการตรวจคุณภาพ ผลทดสอบผลิตภัณฑ์และผลการสอบเทียบเครื่องมือ ผ่านระบบ e-Surveillance ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ได้เป็นอย่างดี

 

(ข้อมูลสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม