ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าประมงและการติดฉลากสินค้า

10 Jun 2020
 145

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข้อกำหนดการ

นำเข้าสินค้าประมงและการติดฉลากสินค้า

 

กรมการค้าต่างประเทศเผยออกข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าประมงและการติดฉลากสินค้าเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหาร แนะผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกศึกษาข้อกำหนดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าของไทยนายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้แจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าอาหารของมาเลเซีย สรุปได้ ดังนี้

1.ข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าประมงของมาเลเซีย

1.1 ด้านโรคสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทำหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคสัตว์น้ำ การออกใบอนุญาตนำเข้า รวมทั้งการออกใบรับรองสุขอนามัยให้กับผู้ส่งออกมาเลเซีย เป็นไปตามมาตรฐานของ World Organization for Animal Health (OIE) โดยสัตว์น้ำนำเข้าต้องมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมาเลเซีย และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศผู้ส่งออก

1.2 วัตถุกันเสีย/สารตกค้าง/สารปนเปื้อนในสัตว์น้ำ/สินค้าประมง และผลิตภัณฑ์ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ภายใต้ระเบียบความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Regulation 1985) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ไม่อนุญาตให้ใช้วัตถุกันเสียที่มีส่วนผสมของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ Sorbic Acid

(2) จำกัดการใช้สารที่มีส่วนผสมของ Benzoic Acid ไม่เกิน 750 มก./กก ในสินค้าประมง ได้แก่ กะปิ ปลาร้า ลูกชิ้นปลา และทอดมันปลา

(3) จำกัดการใช้สาร Safrole ที่เกิดจากการผสมวัตถุปรุงแต่งรสในอาหาร ไม่เกิน 15 มก./กก.

(4) จำกัดการใช้สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงต่างๆ ไม่เกิน 0.01 มก./กก

(5) จำกัดการใช้สารประกอบอนินทรีย์ของสารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 1 มก/กก. ในสินค้าประมง ได้แก่ สัตว์น้ำที่ล่าสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหาร สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง หอยสองฝา ปลาหมึก (ไม่รวมเครื่องใน) และสาหร่ายทะเล

(6) จำกัดการปนเปื้อนของสารตะกั่วในสินค้าประมงได้แก่ สัตว์น้ำที่ล่าสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหาร ไม่เกิน 1 มก./กก. สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง ไม่เกิน 1 มก./กก. หอยสองฝา ไม่เกิน 1.5 มก./กก. ปลาหมึก (ไม่รวมเครื่องใน) ไม่เกิน 1 มก./กก. และสาหร่ายทะเล ไม่เกิน 2 มก./กก.

(7) จำกัดการปนเปื้อนสารปรอท (Methylmercury) ในสินค้าประมง ได้แก่ สัตว์น้ำที่ล่าสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหาร ไม่เกิน 1 มก./กก. และสัตว์น้ำอื่นๆ ไม่เกิน 0.5 มก./กก

(8) จำกัดการปนเปื้อนสารแคดเมียมในสินค้าประมง ได้แก่ สัตว์น้ำที่ล่าสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหาร ไม่เกิน 1 มก./กก. สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง ไม่เกิน 1 มก./กก. หอยสองฝา ไม่เกิน 2 มก./กก. ปลาหมึก (ไม่รวมเครื่องใน) ไม่เกิน 2 มก./กก. และสาหร่ายทะเล ไม่เกิน 1 มก./กก.

(9) จำกัดสารให้ความหวาน (Acesulfame Potassium) ในข้าวเกรียบ (Fish Keropok) ไม่เกิน 350 มก./กก.)

2.ข้อกำหนดการติดฉลากสินค้า อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ดังนี้

(1) ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า และน้ำหนักสินค้าให้ชัดเจน

(2) ใช้ภาษามาเลย์หรือภาษาอังกฤษบนฉลาก

(3) ระบุวัน เดือน ปี หรือเดือน ปี รวมทั้งวันหมดอายุ โดยใช้คำว่า EXPIRY DATE หรือ EXP DATE , EXP DATE, USE BY, CONSUME BY, BEST BEFORE หรือ BEST เป็นต้น

(4) ระบุรายละเอียดส่วนประกอบ/ส่วนผสมให้ชัดเจน กรณีใช้วัตถุกันเสีย หรือสารแต่งกลิ่น/รส ก็ต้องระบุให้ชัดเจนเช่นกัน

(5) หากมีสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) ให้ระบุไว้อย่างชัดเจน

(6) ระบุข้อมูลทางโภชนาการ ได้แก่ สารอาหาร (พลังงาน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน) ค่าพลังงานที่ได้รับ ปริมาณวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ

(7) กรณีซอสหอยนางรม ให้ระบุบนฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยใช้คำว่า “Oyster Sauce”

(8) กรณีซอสกลิ่นหอยนางรม ให้ระบุบนฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยใช้คำว่า “Oyster Flavoured Sauce”

(9) กรณีลูกชิ้นปลาหรือทอดมัน ให้ระบุคำว่า “Keep Chilled Below  5 ´C” บนบรรจุภัณฑ์ และ

(10) กรณีข้าวเกรียบ ให้ระบุคำว่า “Fish”,“Prawn”, “Cuttle Fish” หรือชื่อสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ หรือชื่อสามัญของสัตว์น้ำชนิดนั้นๆ ตามด้วยอักษรคำว่า “Keropok”  ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 Point บนบรรจุภัณฑ์จากข้อมูลทางสถิติไทยส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง) ไปมาเลเซีย ช่วงปี 2560-2562 มูลค่า 39,927.8  37,708  และ  30,876.2 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2563 (เดือน ม.ค.- เม.ย.) มีมูลค่า 9,360.9 ล้านบาท ลดลง 14.63 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้ ผู้ประกอบการ-ผู้ส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า

 

(ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ)

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม