ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนดการใช้งาน Form D ด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS)

11 Apr 2020
 429

กรมการค้าต่างประเทศประกาศกำหนดการใช้งาน Form D

ด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS)

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป กรมฯ จะปิดระบบ Digital Signature (DS) สำหรับการยื่นขอ Form D (ATIGA) และให้บริการด้วยระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) เพื่อรองรับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ (OCP) ที่ปรับปรุงใหม่

ผู้ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

- ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form D ด้วยระบบ DS ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

- วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 น. ปิดการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อปรับระบบฯ Form D ให้รองรับการใช้งานด้วยระบบ ESS และเริ่มใช้งานระบบฯ ได้ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

- การยื่น Form D ด้วยรูปแบบของไฟล์ XML สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Schema Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (คลิกเอกสาร)

- ก่อนการใช้งานระบบ ESS ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนการใช้งานกับกรมฯ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนฯ (เอกสารแนบ) ทั้งนี้ ผู้ที่เคยจดทะเบียนฯ เพื่อใช้งานกับฟอร์ม 6 ประเภทแล้ว (Form JTEPA, Form FTA (Thai-Australia), Form AANZ, Form AJ, Form AK และ Form AHK) ไม่ต้องดำเนินการใหม่

- ศึกษาแนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่ (เอกสารแนบ)

 

เอกสารแนบ
 

https://www.ctat.or.th/admin/fileuploads/contents/2020-05-11T09-18-02_แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายมใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่ใช้งานวันที่ 1 กันยายน 2563.pdf

https://www.ctat.or.th/admin/fileuploads/contents/2020-05-11T09-19-09_ศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม