ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมศุลกากรเปิดทำการตามปกติทุกแห่งทั่วประเทศ

03 Apr 2020
 56

กรมศุลกากรเปิดทำการตามปกติทุกแห่งทั่วประเทศ

  

   

   จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างและหลายจังหวัดได้มีการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดจนแนวชายแดนในบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว นั้น

   กรมศุลการกร ขอแจ้งให้ทราบว่า การนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ ปกติ ทั่วประเทศ ตามระเบียบกฏหมายศุลกากรและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามแต่ละจังหวัดประกาศกำหนด

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม