ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชันพิเศษลดค่าบริการทั้งที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือระนอง

31 Mar 2020
 222

 การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชันพิเศษลดค่าบริการ

ทั้งที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือระนองส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

  

  กทท. ลดค่าบริการท่าเทียบเรือชายฝั่งทั้งที่ ทลฉ. และ ทรน. ลงร้อยละ 20% และ 60% ตามลำดับ เพื่อกระตุ้น  ให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยของรัฐบาล เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับลดอัตราค่าภาระยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) และลดอัตราค่าธรรมเนียมท่าเรือระนอง (ทรน.) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการหันมาใช้บริการที่ กทท. เพิ่มขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นด้านราคา และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการในการขนส่งทางน้ำ สำหรับการปรับลดอัตราค่าภาระยกขนและค่าธรรมเนียมเคลื่อนย้ายตู้สินค้าที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ทลฉ. ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งอยู่ในกรอบอัตราขั้นต่ำ-ขั้นสูง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นั้น ได้กำหนดอัตราค่าภาระขั้นต่ำจาก 1,545.-บาท ปรับใหม่เป็น 1,236.-บาท ต่อตู้สินค้าทุกขนาด และทุกสถานภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  ในส่วนของ ทรน. ได้มีการส่งเสริมการขาย โดยลดอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะกลุ่มเรือและตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีส่วนลดแรกให้กับผู้ใช้บริการของ ทรน. สำหรับตู้สินค้าตั้งแต่ 1-1,000 ทีอียู. แบ่งส่วนลดในปีที่ 1-3 มีส่วนลด 60% ปีที่ 4-6 มีส่วนลด 50% ปีที่ 7-10 มีส่วนลด 40% พร้อมทั้งมีส่วนลดเพิ่มเติม (Top up) ในกรณีที่ทำตู้สินค้าเพิ่มได้ตามที่กำหนด คือ 1,001-3,999 ทีอียู. 4,000-5,999 ทีอียู. 6,000-7,999 ทีอียู และ 8,000 ทีอียู.ขึ้นไป ให้ส่วนลดเพิ่มเติมร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 ตามลำดับ สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้ท่า (Berth Fee) เรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ ลดเหลือ 6 บาท/100GT/ชม. ทั้งนี้ การดำเนินการปรับลดค่าภาระท่าเทียบเรือชายฝั่ง A ของ ทลฉ. และค่าธรรมเนียมของ ทรน. ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการตลาดและจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมในการขนส่งให้กับผู้ประกอบการ และเป็นปัจจัยที่ทำให้ กทท. มีความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการขนส่งทางน้ำทั้งภายในและต่างประเทศ

(ข้อมูลจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย)

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม