ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง”

16 May 2019
 183

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดสัมมนา “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง” ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ เพื่อช่วยผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์จากระบบที่มีอยู่

 

                              นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และจะใช้โอกาสนี้ เปิดคลีนิค “ส่งออกฉับไวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self–Certification) เพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามให้กับผู้ประกอบการด้วย โดยผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

                              สำหรับโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Self–Certification) โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 และโครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ (Registered Exporter System : REX) ซึ่งในแต่ละโครงการมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติการเข้าร่วมแตกต่างกัน จึงต้องจัดสัมมนาเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั้งสองโครงการ รวมถึงขั้นตอนทางปฏิบัติในการส่งออกภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนถิ่นกำเนิดสินค้า การตรวจสอบต้นทุนถิ่นกำเนิดสินค้า การออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงระบบการให้บริการของกรมฯ ที่มุ่งเน้นให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ

 

                              กรมฯ มีแผนที่จะจัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยในเดือนสิงหาคม 2562 กำหนดจัดสัมมนาเรื่องดังกล่าว ณ จังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) ครั้งต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โทรศัพท์ 02 547 4808 หรือ www.dft.go.th และสายด่วน 1385 หรือ link http://www.dft.go.th/th-th/seminar20062562

ที่มา : www.dft.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม