ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

ครบรอบ 150 ปี กรมศุลกากร

04 Jul 2024
 10

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
คุณอำนวย กิจวีรกุล (นายกสมาคม)
คุณยรรยง ตั้งจิตต์กุล (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
คุณพรชัย เอื้อวีระวัฒน์ (กรรมการอาวุโสและที่ปรึกษา)
คุณชัยโรจน์ สิริโพธินันท์ (อุปนายก)

ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 150 ปี
ณ บริเวณ อาคาร 1 กรมศุลกากร
#150ปีกรมศุลกากร

 


 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม