ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ TDRI

13 Aug 2019
 57

วันที่ 13 สค. 62 นายพันปรีชา ภู๋ทอง หัวหน้าโครงการ และคณะผู้วิจัยฯโครงการ “ประเมินความพร้อมการปฏิบัติตามข้อผูกพันของไทยในการรองรับความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้า” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เข้าสัมภาษณ์ คุณยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เพื่อทราบถึงสถานภาพและช่องว่างที่ควรได้รับการแก้ไขเติมเต็มเพื่อให้ประเทศไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม