ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือพันธมิตร เดินหน้าทดสอบการประยุกต์ใช้งาน 5G ในพื้นที่อีอีซ

10 Jun 2019
 39

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือพันธมิตร เดินหน้าทดสอบการประยุกต์ใช้งาน 5G ในพื้นที่อีอีซี

          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงนามความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ 40 พันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) อย่างเป็นรูปธรรม บนหลักการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ทดสอบ 5G พื้นที่ EEC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า วันนี้ (8 มิถุนายน 2562) กระทรวงฯ มีการลงนามความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับพันธมิตรทั้งรัฐและเอกชน 41 ราย เพื่อผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) อย่างเป็นรูปธรรม ในบริเวณพื้นที่ศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) พื้นที่ EEC ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (5G Testbed @Sriracha) โดยได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรองรับการลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

          ความร่วมมือนี้เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G ต่อเนื่องจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC ไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้งานบนสัญญาณ 5G ทั้งในห้องทดสอบ (Indoor) และการทดสอบภาคสนาม (Outdoor) ที่มีการติดตั้งเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 5G เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถนะ NSA (Non-Stand Alone) 5G หรือการส่งข้อมูลแบบ 5G 28 GHz บนระบบโครงข่าย 4G LTE 2100 MHz

          สำหรับพันธมิตรที่ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้กำกับดูแล (Regulator) กลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telecom Operator) กลุ่มผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั่น (Software and Solution Provider) กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Industry) รวมทั้งสถาบันการศึกษา (Education Partner) เป็นต้น พันธมิตรเหล่านี้จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G

          ศูนย์ทดสอบ 5G แห่งนี้ ได้มีการริเริ่มการทดสอบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับ EEC แล้ว อาทิ การทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Motion Control) การพัฒนาระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงาน (Machine Monitoring System) ด้วยความสามารถของ 5G ทำให้อุปกรณ์ทดสอบสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรับส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในพริบตา

          “ศูนย์ทดสอบ 5G นี้ จะช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถดำเนินงานทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบทบาทของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์ทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G ของภูมิภาค” ดร.พิเชฐกล่าว

ที่มา: www.mdes.go.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม