ข่าวสาร

ข่าว กิจกรรม และหลักสูตรอบรม ประกาศสำคัญที่ทุกท่านสนใจ

การค้าโลกขยายตัวลดลง จากความตึงเครียดทางการค้า

16 May 2019
 42

การค้าโลกขยายตัวลดลง จากความตึงเครียดทางการค้า          

ปริมาณการค้าสินค้าของโลก (Volume)  ในปี 2561 ขยายตัวที่ ร้อยละ 3.0 ซึ่งน้อยกว่าที่ องค์การ การค้าโลก (WTO1)  ได้คาดการณ์ไว้ เมื่อเดือนกันยายน 2561 ว่าจะขยายตัวที่ ร้อยละ 3.9 โดยสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดทางการค้า (Trade tensions) 

WTO คาดว่า ปริมาณการค้าสินค้าของโลกปี  2562 จะขยายตัวลดลง มาอยู่ที่ ร้อยละ 2.6 และจะฟื้นกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ ที่ ร้อยละ 3.0 ในปี 2563 ซึ่ง ความตึงเครียดทางการค้ายังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ที่สุด โดยการกีดกันทางการค้า เช่น การขึ้นภาษีสินค้า น าเข้าและมาตรการตอบโต้จากประเทศคู่ค้า (ทั้ง มาตรการด้านภาษีและที่มิใช่ภาษี) จะท าให้การค้าโลก ขยายตัวลดลง เกิดความผันผวนของค่าเงิน (ที่บาง ประเทศจะลดค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ ส่งออก) นอกจากนี้ การที่ประเทศพัฒนาแล้วเปลี่ยน นโยบายทางการเงิน จากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย มาเป็นนโยบายการเงินแบบตึงตัว ก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดเงินและตลาดทุนโลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลงและสะท้อนมายังภาคการค้าโลกที่จะขยายตัวลดลงในปี 2562  

เพิ่มเติม - คลิ๊กที่นี่

ที่มา : www.dtn.go.th  

แสดงความคิดเห็น

กรุณาคลิก เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม