FAQ คำถามที่พบบ่อย

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

เพื่อนคู่คิดกับสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกถามตอบและแนะแนวทางปัญหาทางด้านพิกัด ,พิธีการศุลกากรในเบื้องต้น
โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 1 บริษัท ต่อ 1 บัญชี อ่านเงื่อนไขก่อนการสมัคร
สอบถาม 02-2491995 หรือ เข้าร่วมคลิก


คำถามข้อที่ 1
ความหมายของคำว่า import license & Export license บางทีลูกค้าต่างประเทศ
คำตอบของข้อที่ 1
ถ้าของประเทศไทย น่าจะเป็น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่ใช้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากร
เอเย่นต์ที่จีนเคยขอ Import License สำหรับสินค้านำเข้ามา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 2
กรณีมีสินค้าส่งจากต่างประเทศและ

ใช้ชื่อบริษัทเป็น CONSIGNEE

แต่สินค้าไม่ได้เป็นของที่สั่งซื้อและไม่ทราบที่มา
จึงแจ้งสายเรือไม่รับสินค้า ผ่านมาประมาณ 2 เดือน
ได้รับจดหมายจากทางกรมศุลกากรแจ้งหากไม่ดำเนินการจะสู่กระบวนการขายทอดตลาด
บัญชีของค้างบัญชีเรือ( LIST A ) โดยให้ดำเนินการเสียภาษีหรือส่งออกภายใน 15 วัน
คำตอบของข้อที่ 2
ต้องทำคำร้องไปแจ้งศุลกากร ว่าสินค้าไม่ใช่ของบริษัท
หากไม่ดำเนินการใดๆ ทางศุลกากรจะนำเข้า List F
แล้วยึดของเข้าเป็นของแผ่นดิน แล้วจะมาเรียกเก็บภาษีนำเข้า
และทางคลังสินค้าจะมาเรียกเก็นค่าภาระอื่นใด กับบริษัทภายหลัง
หากดำเนินการแล้ว สุดท้ายไม่ได้ไปรับ DO มาจากทางสายเรือ
ภาระนั้น จะตกเป็นของสายเรือ ซึ่งยังมีสิทธิครอบครองสินค้าอยู่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 3
กรณีนำเข้าสินค้าที่เป็นอาหารมาทางแอร์
แพ็คใส่กล่องโฟม มี dry ice มาด้วย
ตัว dry ice มีข้อจำกัดอะไรไหม ว่าห้ามเกินเท่าไร
คำตอบของข้อที่ 3
กรณี Dry Ice เป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ
ไม่จำเป็นต้องสำแดงเป็นสินค้าเพื่อชำระภาษี ส่วนข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ
Dry Ice เป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 9 จึงต้องถูกควบคุมด้วยวิธีบรรจุที่เหมาะสม
และปรึกษาผู้ให้บริการขนส่งเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักการแล้วก็ข้อบังคับของประเทศปลายทางที่รับของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 4
ปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องพิกัด
ของ ผ้าเบรค ผ้าเบรคนี้หากเข้าพิกัด 8708.30.29
คำตอบของข้อที่ 4
ถ้าติดตั้งแล้ว น่าจะเข้าพิกัด 8708 ถ้าเฉพาะตัวผ้าเบรค ก็ 6813
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 5
จะต้องเสียภาษีอัตรา 10% หรือ 30%
คำตอบของข้อที่ 5
ถ้าลงทะเบียนในระบบ NSW ใหม่ ของกรมวิชาการเกษตรแล้ว พก. 2 พก.5 และ ปุ๋ย
ส่งข้อมูลการนำเข้าในระบบ NSW เกษตร เมื่อผ่านแล้ว ก็ใส่รหัส exempt99 ในใบขนสินค้า
เพราะ NSW สองหน่วยงานยังไม่เชื่อมโยงกันะเท่าที่ทราบมา
ตอนไปออกของ ด่านเกษตรจะดูข้อมูลในระบบฯของตนเอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 6
กรณีส่งออกปลาแห้ง
ต้องขอใบอนุญาติหน่วยงานไหนบ้าง ใช้พิกัดอะไร
คำตอบของข้อที่ 6
ต้องขอใบอนุญาตจากด่านฯประมง HS code 0305
เพิ่มเติมพิกัด ปลาแห้งส่งออกเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภคพิกัดขาออก
9PART3 รหัสสถิติ ใช้พิกัดข้าเข้า8หลัก รหัสสถิติ3หลักและรหัสหน่วยสินค้า3หลัก(กรณีปลาแห้งต้องทราบชนิดปลาด้วย)
เบื้องต้นรหัสสถิติ 0305.--.-- 000/KGM

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 7
สินค้าWOODWORKING TOOLS 1.

อุปกรณ์จับยึดทำจากทองเหลือง เข้าพิกัด 8205.70.00.00
อุปกรณ์จับยึดทำจากพลาสติก เข้าพิกัด 3926.90.99.090 ถูกต้องไหม
คำตอบของข้อที่ 7
No.4 Clamps ทำด้วยโลหะ พิกัด 8205.70.00 No. 1,2,5
อุปกรณ์จับยึดไม้หน้าโต๊ะ
(ถ้าใช้กับclamps)ทำด้วยโลหะ
พิจารณาเป็นส่วนประกอบ(ของclamps)
พิกัด 8205.70.00 No.7 ตามคำแปล อุปกรณ์ลับคมใบกบฯ
(ไม่มีรายละเอียด)(ตามคำแปล เบื้องต้นน่าจะเข้าพิกัด 68.04) No.3 ของเป็นชุด
(ตามภาพไม่ชัดว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง) แต่จากภาพ
ถ้ามี แปรง สาระสำคัญน่าจะอยู่ที่ แปรง พิกัดน่าจะ 96.03
(ศึกษาเพิ่มเติมจากกองพิกัดศุลกากร)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 8
สอบถาม FORM E กรณี THIRD PARTY INVOICE ช่องที่ 7 ของ

FORM E ระบุข้อความมากกว่าชื่อและที่อยู่ของผู้ขายสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ตามกรอบสีแดง เนื่องจากให้ทางจีนลบคำว่า THIRD-PARTY OPERATION:
ออกแล้วเขาไม่สามารถแก้ไขให้ได้
คำตอบของข้อที่ 8
ทำได้ ไม่ต้องลบ Third Party Operator
แต่ก่อนจีนลง Third Party Invoicing ซึ่งเหมือนกัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 9
สอบถามกรณี นำสินค้าเข้าคลัง FZ
แล้วตรวจปล่อยเอาสินค้าเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว
ทางคลังแจ้งว่า สินค้าไม่ตรงกับ ใบขนฯ เนื่องจากทางผู้ขาย

ส่งสินค้ามาผิด บาง PART NO. เกิน บาง PART NO. ขาด แบบนี้แก้ไขยังไงได้บ้าง
หลังจากเข้าคลังแล้ว สินค้าทั้งหมดจะทยอยส่งออก
แต่กลัวเรื่องตัดสต๊อกในคลังไม่ได้// เข้า FZ แล้วจะทำเรื่อง ส่งออกไปต่างประเทศอีกที
// แล้วระหว่างที่ทำเรื่องแก้ไขใบขนฯ ของที่ถูกต้องใน FZ
เราสามารถทำเรื่องตัดสต๊อก ออกไปก่อนได้เลยไหมครับ
หรือต้องรอแก้ไขจนเสร็จให้ล๊อต แล้วค่อยทำเรื่องส่งออกได้
คำตอบของข้อที่ 9
ต้องยื่นขอแก้ไขใบขนกับด่านนั้นๆ ภาษีที่ขาดก็ต้องโดนปรับตามหลักเกณฑ์ของฝ่ายคดี
ต้องขอแก้ไขใบขน แล้วถูกปรับ 1,000 บาทนะ
จะแก้ได้ ใบขนต้องอยู่สถานะ 0409 ก่อน
การเปิดตรวจถ้าพบของไม่ตรง ต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อน เมื่อแก้ไขแล้ว
ของนั้นจะดำเนินการอย่างไรตามหลักเขตปลอด ก็ทำได้ตามปกติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 10
กรณีการนำเข้าสินค้าทางไปรษณีย์ ผู้นำเข้าสามารถใช้สิทธ์ลดหย่อนอากร
ได้แก่ Form ต่างๆBOI เป็นต้น ได้ปกติ เหมือนนำเข้าทางเรือ/ รถ/ เครื่องบิน ฯ ถูกต้องไหม
คำตอบของข้อที่ 10
ถูกต้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 11
สอบถามการนำเข้าอาหารสัตว์ต้องขออนุญาติหน่วยงานไหนบ้าง
ต่างประเทศให้พิกัด 230990 สามารถใช้ได้หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 11
เรื่องใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องค่าอาหารสัตว์ต้องขอรายละเอียดจากผู้ส่งออกดังนี้
1)Flow chart of production
2) Formula per kg
3) COA 4) Product information
ข้อมูลข้างต้นนำมาประกอบการพิจารณาว่าต้องขึ้นทะเบียน
หรือแจ้งการนำเข้ากับกรมปศุสัตว์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 12
สอบถามประเภท23.09
เป็นของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
ต้องเป็นของปรุงแต่ง(preparations) สำหรับเลี้ยงสัตว์และต้องที่ไม่มีประเภทระบุไว้ในตอนที่23
เช่น เนื้อสัตว์ รำ กากน้ำมัน วัตถุจากพืช ฯลฯ
คำตอบของข้อที่ 12
หากอาหารสัตว์นั้นสำหรับเลี้ยงสัตว์
เช่น กุ้ง ต้องขอกรมประมง อย่างแรกควรทราบว่าอาหารสัตว์ทำจากอะไร
เลี้ยงสัตว์ประเภทไหน มีส่วนผสมอะไรบ้างต่อกิโล กรรมวิธีการผลิต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 13
ถ้าซื้อขายเป็น n.w. จะสามารถระบุ ใน form e ในช่อง 9 เป็น g.w. ได้หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 13
สามารถระบุ N.W. ได้ จะระบุ
เป็น Net weight, Gross weight หรือ จำนวน ก็ได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 14
สอบถามพิกัดสินค้าและการใช้สิทธิ์ FORM E ของสินค้ากางเกงผู้อ้อมเด็กนำเข้าจากจีน ซึ่งทางเราจะเข้าพิกัด 9619.00.19.090 ได้หรือไม่
วัตถุที่ทำ

1. Non-woven fabrics : 40.63 %
2. Super absorbent polymer : 41.70 %
3. Air-laid paper : 5.35 %
4. Breathable PE : 4.15 %
5. Spendex : 1.59 %
6. Hot melt adhesive : 6.58 %

แล้วสามารถใช้สิทธิ์ FORM E ได้หรือไม่
เพราะ ป.คลัง มีหมายเหตุว่า
ทุกประเทศ เว้นแต่กัมพูชา อินโดนีเชีย มาเลเซีย เมียนม่า ฟิลิปปินส์ `
*จีนไม่ได้สิทธิ์เฉพาะกระดาษผ้าอ้อมและกระดาษบุในผู้อ้อม`*
และของใช้ที่คล้ายกันเพื่อการอนามัย
คำตอบของข้อที่ 14
กางเกงผ้าอ้อมข้อมูลตามที่ถาม ถ้าเป็น ชนิดใช้แล้วทิ้ง
เบื้องต้นเห็นว่าจัดเข้าพิกัด 9619.00.19 ได้ แต่มาจากจีน จะใช้สิทธิ์ ได้หรือไม่
อยู่ที่ การตีความคำว่า * ของใช้ที่คล้ายกันเพื่อการอนามัยที่อาจจะทำ
ให้ของจากจีนใช้สิทธิ์ไม่ได้ (แนะนำให้หารือกับ ส่วนกฏว่าด้วยถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร )

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 15
ขอสอบถาม Frozen Battered Mozzarella Cheese Sticks.
(เนยแข็งปรุงแต่งแช่แข็ง)
ลักษณะตามรูปภาพครับ ไม่ทราบว่าจัดเข้าพิกัด 0406.90 หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 15
Mozzarella Cheese Stricks เข้าพิกัด 04.06 แต่จะเข้าประเภทย่อย 0406.90 หรือไม่
ไม่ทราบเพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับ วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตเนยแข็ง(Mozzarella Cheese)
จากลักษณะ Stricks อาจจะไปเข้าประเภทย่อย 0406.30 ก็เป็นได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 16
ขอสอบถาม ถ้าจะส่งออกและนำเข้าไวน์แดง
โดยใช้พิธีการแบบผ่านแดนต้องขอเอกสารอะไรบ้าง
คำตอบของข้อที่ 16
การนำเข้า ส่งออก โดยคนไทยเป็นผู้ซื้อผู้ขาย
ไม่สามารถใช้พิธีการผ่านแดนได้ ถ้าจะทำต้องเลือกระหว่าง Re export
หรือ นำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน. หรือ เขตปลอดอากร แล้วค่อยส่งออกไป
โดยต้องขอใบอนุญาตนำเข้าเพื่อส่งออกสุราจากกรมสรรพสามิต

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 17
สอบถามนำเข้าเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอร์
ใช้สำหรับล้างมือ ต้องใช้พิกัดอะไรครับแล้วติดใบอนุญาติหรือไม่
คำตอบของข้อที่ 17
แอลกอฮอล์เจล หรือแบบสเปรย์
ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก พิกัด 3808.94 แต่ถ้าแอลกอฮอลล์(alcohol solution)
ไม่ได้บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีกพิกัด 22.07 หรือ 22.08 การนำเข้าน่าจะเกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตด้วย
***สเปรย์และเจล แอลกอฮอล์ ต้องขออนุญาตนำอข้ากับกองควบคุมเครื่องสำอาง อ.ย ***

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 18
รบกวนสอบถามเรื่อง FORM E
ในรายการเดียวกันระบุ HS CODE มา 2 พิกัด
( EXPORT และ IMPORT)
ตามแนบนี้จะสามารถใช้สิทธิ FORM E ได้ไหม
สินค้าเป็นหลอดไฟสำหรับรถยนต์ EXP HS CODE 8512.20
ไม่ได้รับสิท IMP HS CODE 8539.29
ได้รับสิทธิผู้ขายให้เหตุว่าทางเขายื่นขอไว้ที่พิกัด 8512.20
คำตอบของข้อที่ 18
คยใช้ฟอร์มที่ลง 2 พิกัดแบบนี้ได้ แต่ต้องเช็คว่าพิกัดนำเข้า
ถูกต้องตรงจริงกับสินค้าหรือไม่
และ ทั้ง 2 พิกัด อัตราอากร สิทธิ์FTA เท่ากันหรือไม่
หากได้รับการยกเว้นทั้ง 2 พิกัด ก็ไม่มีปัญหา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 19
สอบถาม ลูกค้าใช้สิทธิ์ BOI นำเข้าแผ่นเหล็ก จากจีน
ต้องเสียภาษีทุ่มตลาดไหม
คำตอบของข้อที่ 19
ต้องดูว่า ประกาศทุ่มตลาดแต่ละฉบับ
มีเขียนยกเว้นเรื่องการนำเข้าเพื่อการส่งออก
หรือเปล่าเพราะไม่ใช่กฎตายตัว ดังนั้นต้องเปิดแต่ละประกาศ
ดูประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรา ถ้ามีข้อความยกเว้นไว้ ก็ไม่ต้องชำระ AD

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 20
สอบถามขั้นตอนการส่งออกทุเรียนสด
พิกัด0810.60.00 ไปประเทศเกาหลีภายใต้
TRADE TERMS : EXW ผู้ส่งออกจดทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียน
คำตอบของข้อที่ 20
จากที่ศึกษาเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
จะเห็นกระบวนการชัดเจน คิดว่ามีเรื่องมาตรฐานของทุเรียนด้วยส่วนเรื่องใบขนขาออก
ไม่ยากค่ะ เหมือนสินค้าปกติ ระวังและหาข้อมูลเรื่องการอนุญาตส่งออก
หรือ มาตรฐานผลไม้ส่งออก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 21
ผู้ซื้ออยู่ในประเทศไทย ต้องการซื้อสินค้าจาก IEAT
ผู้ซื้อต้องเสียภาษี อยากทราบว่าผู้นำเข้าจะขอใช้สิทธิ์อะไร
เพื่อลดอากร นอกจาก ม.12 ปกติ
คำตอบของข้อที่ 21
ผู้ผลิตต้องพิสูจน์ว่า
1. ผลิตภัณฑ์ที่นำออก ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่ซื้อหาจากประเทศไทย ที่ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ใดๆ หรือ
ผสมกับของต่างประเทศที่นำเข้าเขตโดยเสียภาษี แล้วก่อนนำเข้าเขต
ผลิตภัณฑ์จะได้สิทธิยกเว้นอากร โดยต้องพิสูจน์กับศุลกากรก่อนนำออก
2. ผลิตภัณฑ์ที่นำออก ผลิตได้ตามเงื่อนไขที่เรียกกันทั่วไปว่า
local content 40% โดยต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ให้อนุมัติก่อน จะได้ลดอัตราอากรเหลือศูนย์
ผู้นำเข้าก็สามารถใช้สิทธิตามนี้ได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 22
รบกวนสอบถาม รถตู้ส่งออกไปมาเลเซียทั้งใหม่และเก่าส่งออกไม่ทราบว่าส่งได้เลย
ต้องขอใบอนุญาตหน่วยงานไหนไหม และต้องเสียภาษีหรือสรรพสามิตรอะไร
คำตอบของข้อที่ 22
รถตู้(เก่า/ใหม่)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 23
ติดปัญหาเรื่อง FORM JTEPA ซึ่งจะได้ประมาณเดือน 10-11
หากจะทำใบขนแบบเสียภาษีปกติและทำเรื่องขอคืนภาษีย้อนหลังได้ไหม
มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำตอบของข้อที่ 23
ทำใบขนชำระอากรเต็ม เหมือนนำเข้าปกติ ในช่อง
เหตุผลการโต้แย้ง ให้ใช้ P14 ในช่องรหัสสิทธิพิเศษที่โต้แย้ง
ให้ใช้รหัสของ FTA นั้นๆ ขอพบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
137-141 ถนนสุนทรโกษา
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาความรู้ มาตรฐานการทำงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิก สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ในความเป็นมืออาชีพที่ให้บริการที่ซื่อตรงและรวดเร็ว

การติดต่อ

โทร:  02-249-1995
          02-671-9662
          02-350-2845-6
แฟกซ์ : 02-249-5732, 02-671-9663
อีเมล : info@ctat.or.th
           ctatinfo@gmail.com

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม