FAQ คำถามที่พบบ่อย

The Customs Broker and Transportation Association of Thailand

เพื่อนคู่คิดกับสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกถามตอบและแนะแนวทางปัญหาทางด้านพิกัด ,พิธีการศุลกากรในเบื้องต้น
โดยเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 1 บริษัท ต่อ 1 บัญชี อ่านเงื่อนไขก่อนการสมัคร
สอบถาม 02-2491995 หรือ เข้าร่วมคลิก


คำถามข้อที่ 1
สอบถามส่งออกปลาแห้งต้องขอใบอนุญาติหน่วยงานใด
คำตอบของข้อที่ 1
ใบอนุญาตจากด่านฯประมง HS code 0305
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมประมง
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 2
สอบถามนำเข้าเจลแอลกอฮอล์
และสเปรย์แอลกอฮอร์ ใช้สำหรับล้างมือ ติดใบอนุญาติหน่วยงานใด
คำตอบของข้อที่ 2
แอลกอฮอล์เจลการนำเข้าน่าจะเกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต
ด้วยสเปรย์และเจล แอลกอฮอล์
ต้องขออนุญาตนำเข้ากับกองควบคุมเครื่องสำอาง อ.ย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมสรรพสามิต
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 3
สอบถามส่งออกไม้ยางพารา เป็นท่อน
ต้องผ่านหน่วยงานไหนบ้าง
คำตอบของข้อที่ 3
ประชาชนทั่วไปสามารถส่งออกท่อนไม้ที่ได้มาจากการปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ได้ ยกเว้นไม่สัก (ท่อน)
ประชาชนทั่วไปส่งออกไม่ได้ (ข้อยกเว้นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)
ส่งออกไม้สักได้เฉพาะไม้สักที่ออป.ปลูก) ไม้ยางพารา ท่อน แปรรูป ผลิตภัณฑ์
ส่งออกได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ กลุ่มไม้พะยูงต้องห้ามส่งออกทุกกรณี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมป่าไม้
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 4
สอบถามเรื่องการใช้ E-FORM D ในการเดินพิธีการออกของขาเข้า
1. ทางผู้นำเข้าต้องใช้เอกสาร E-FORM D ต้นฉบับจากผู้ส่งออกหรือไม่
2. มีขั้นตอนอย่างไรปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าอย่างไรบ้าง กรณีใช้สิทธิ E-FORM D
คำตอบของข้อที่ 4
ถ้าเป็น E-Form D ไม่ต้องใช้ต้นฉบับในการออกของ
แต่ต้องเช็คว่า อีฟอร์มตัวนี้ ส่งเข้าระบบ NSW
หรือยังสามารถเช็คในเว็บได้ nsw tracking
มีสองวิธี ที่เช็ค E-Form D จากระบบ NSW ได้ Application ในมือถือ เข้า www.nswthai.net ผ่าน browser internet explorer

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : NSW
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 5
นำเข้าน้ำมันเครื่องมีหน่วยงานไหนควบคุมบ้าง
คำตอบของข้อที่ 5
กรมสรรพสามิต น้ำมันหล่อลื่น (Lubricating oils)
ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมสรรพสามิต
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 6
สอบถามสินค้าLCL
ผ่านแดนในใบกำกับการเคลื่อนย้ายต้อง
ใส่เบอร์ตู้ลงไปด้วยไหม
คำตอบของข้อที่ 6
ถ้าทำในเขตบรรจุสามารถดำเนินการได้คือเอาไปรวมกับ
ของส่งออกปกติและต้องนำจำนวนของผ่านแดนเลขใบขน
ไปใส่ในใบกำกับการขนย้าย เวลาผ่านการชั่งน้ำหนักจะให้ผลแตกต่างกันมาก
ไม่ใช่ใส่ในใบกำกับการเคลื่อนย้ายของผ่านแดนเพราะใบกำกับการเคลื่อนย้าย
ใช้ควบคุมจากต้นทางมาปลายทาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 7
ถ้านำเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วมีการแพ็คกิ้งใหม่
เพื่อส่งออก สามารถใช้คลังทัณฑ์บนประเภทไหนได้บ้าง
หรือมีวิธีการที่จะทำอย่างนี้ได้บ้า
คำตอบของข้อที่ 7
แพคกิ้งใหม่ขนาดใดและขึ้นกับการสำแดงด้วย เช่น
ถ้าในใบขนนำดินสอมากล่องละ 100 โหล 50 กล่อง
แต่เวลาสำแดง สำแดงว่า 50 กล่อง แล้วไปหมายเหตุว่า1กล่องมี 100 โหล แบบนี้
จะตัดบัญชีเป็นกล่องห้ามเอาออกระดับโหล
จึงต้องถามว่าจะแพคแบบไหน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 8
ขอคำแนะนำส่งสินค้าออกทางเรือแหลม RO/RO
ต้องยิงใบกำกับสินค้าและตอนส่งใบขน
ต้องเลือกประเภทใบขนชนิดใด
คำตอบของข้อที่ 8
ใบขนสินค้าขาออกไปต่างประเทศ ประเภทเอกสาร เป็นเลข 1
และใบขนขาออก ต้องคู่กับใบกำกับการเคลื่อนย้ายสินค้าเสมอ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 9
เครื่องจักรมือสอง นำเข้า
ติดใบอนุญาตกรมโรงงานหรือหน่วยงานใด
คำตอบของข้อที่ 9
เครื่องจักรเก่าใช้แล้ว(used machine) ใช้พิกัดเดียวกับเครื่องจักรใหม่
หากเครื่องจักรใดจะติดใบอนุญาตขณะนำเข้าก็ขึ้นอยู่ชนิดของเครื่องนั้นๆ
โดยปกติทั่วไปไม่ได้ติดใบอนุญาตเพราะเป็นเครื่องจักรเก่า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 10
รบกวนสอบถามกรณีสินค้าผ่านแดนสินค้า
เป็นของสดต้องมีใบอนุญาต อย /ประมง
คำตอบของข้อที่ 10
กฎหมายกรมประมง ควบคุมการนำผ่าน แต่ กฎหมาย อย ไม่ควบคุมการนำผ่าน
อย่างไรก็ดี ต้องทราบว่า สินค้านำผ่านเป็นอะไร สามารถค้นเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์หน่วยงาน
อีกอย่างหนึ่ง เมื่อไม่ได้ให้รายละเอียดว่า
ของเป็นอะไร อาจจะมีกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องได้อีก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมประมง
อย.

รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 11
รบกวนสอบถามส่งถั่วเขียวไป ลาว ได้ไหม
คำตอบของข้อที่ 11
ถ้าเป็นถั่วเขียวผิวดำต้องติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ
ก่อนเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานการส่งออก
ส่วนที่ว่าไปลาวได้หรือไม่ไม่เห็นว่าไทยมีข้อห้ามเว้น
แต่เรื่องถั่วเขียวผิวดำส่วนเข้าลาวได้หรือไม่ลองถามสถานทูตลาว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมการค้าต่างประเทศ
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 12
รบกวนสอบถามหมากสด สามารถส่งออกไปจีน ได้ไหม
คำตอบของข้อที่ 12
มีพิกัดหมากส่งออกไปต่างประเทศ มีประเทศจีนด้วย
แสดงว่า ไปได้ แต่ไปดูเงื่อนไขนำเข้าที่จีนก่อนพิกัดหมากสด
ตามกรมการค้าต่างประเทศ ให้ไว้คือ 0802.80.00
และเรื่องใบรับรองสุขอนามัย ที่กรมวิชาการเกษตร เพราะเป็นพืช

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมการค้าต่างประเทศ,กรมวิชาการเกษตร
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 13
นำเข้าแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซต์
ติดใบอนุญาตหน่วยงานไหนบ้าง
คำตอบของข้อที่ 13
ใบอนุญาต ทั้ง สมอ. และสรรพสามิต ภาษี สรรพสามิต มหาดไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สมอ
กรมสรรพสามิต

รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 14
รบกวนสอบถามFORM AK มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ Form กี่วัน
นับจากวันที่ออก From หรือมีวันหมดอายุไหม
คำตอบของข้อที่ 14
Form มีอายุ 1 ปีนับจากวันออกเรื่องนับวันบางท่าน
ก็นับวันออกเป็นวันที่ 1 บางท่านก็นับวันถัดไปเป็น
วันที่ 1 ยังไงก็พยายามมายื่นในวันใกล้ครบอายุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 15
รบกวนสอบถามใบชั่งตวงฯต้องนำมาตรวจรับรอง
ภายใน30วันนับจากวันอะไร
คำตอบของข้อที่ 15
ให้นับจากวันตรวจปล่อยจากศุลกากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 16
กรณีนำเข้าปูนิ่มจากพม่า
อากรนำเข้าเท่าไรและใช้สิทธิ์ฟอร์มลดอากรได้ไหม
คำตอบของข้อที่ 16
Ins 1% คิดจากราคา FOB ต้องทำราคา Exw เป็น FOB ก่อนด้วยการ + 3% ของราคา Exw แล้ว คูณ 1%
ปูนิ่ม พิกัด 0306.14.10 อัตรา(มาตรา12) 5 % ถ้า รมควัน อัตรา 20 %

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 17
ถ้านำเข้ารถ Forklift แบบใช้น้ำมันดีเซลจะติดใบอนุญาตอะไร
คำตอบของข้อที่ 17
ถ้าเครื่องยนต์ EURO IV ติดมอก. 2550-2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 18
รบกวนสอบถามการนำเข้าตัวด้ามจับผลิตจาก Hemp -
กัญชงสามารถนำเข้าได้หรือไม่ต้องมี
ใบอนุญาตจากหน่วยงานใดรึไม่และพิกัดสินค้า
คำตอบของข้อที่ 18
ด้ามของแปรงสีฟันทำจากลำต้นของกัญชงเป็นด้ามจับสำหรับสวมกับส่วนปลายของแปรง
ที่มีขนแปรงติดมาแล้ว ส่วนที่เป็นด้ามจับทำด้วยกัญชงมีลักษณะเป็นนำ
ชิ้น(chips)ของต้นกัญชงมาอัดเข้าด้วยกัน
ลักษณะทำนองเดียวกับการทำไฟเบอร์บอร์ด)
หากพิจารณาจากความของประเภท44.17 ...ตัว
และด้ามของแปรงทำด้วยไม้(brush bodies and handles , of wood ,ด้ามแปรงสีฟันที่ถามก็น่าจะเข้าประเภท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 19
กรณีถ่ายลำผ่านแดนทางแอร์เข้ามาทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ออกสุวรรณภูมิ ไป Yangon,Myanmar ทางแอร์
สินค้าเป็น Face mask for UN สอบถามเรื่องพิธีการถ่ายลำ
หรือใบอนุญาต 1 ถ่ายลำได้หรือไม่ 2 ใบอนุญาตต้องมีไหม
คำตอบของข้อที่ 19
ถ่ายลำได้แต่ทุกอย่างต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและ
ดูจากกฎหมายเครื่องมือแพทย์ ไม่คลุมไปถึงผ่านแดนถ่ายลำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 20
รบกวนสอบถามกรณีต้องการ RE-EXPORT
1.สินค้าในอารักขาต้องทำอย่างไร
2.สินค้ายังอยู่บนเรือต้องทำอย่างไร
หากผู้นำเข้าไม่ต้องการรับสินค้าเนื่องจากสินค้าผลิตผิดสเป็ก
คำตอบของข้อที่ 20
1. การทำRe-Export
โดยปกติผู้นำเข้าจะเป็นผู้ดำเนินการทางด้านพิธีการเองยกเว้นถ้าจะให้ตัวแทนเรือดำเนินพิธีการส่งคืนต้องแจ้งเป็นหนังสือและค่าใช้จ่ายต่างๆใครจะเป็นปู้รับผิดชอบ
ถ้าสินค้ายังอยู่บนเรือตัวแทนเรือได้รับคำสั่งให้นำสินค้ากลับบางครั้งทางตัวแทนเรืออาจจะไม่ยกตู้สินค้าลงจากเรือ
2. อาจจะต้องแก้ที่ M/F แทนที่จะเป็นนำเข้ากลายเป็นของติดเรือไม่ขนลงก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
และต้องสอดคล้องกับการรับตู้ของท่าเรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 21
สอบถาม จะนำเข้า เครน เก่าใช้แล้ว ต้องขออนุญาต นำเข้าหรือไม่
มีข้อควรระวังอะไรบ้าง
คำตอบของข้อที่ 21
ตามภาพมีห้องควบคุมเดียว น่าจะเข้าพิกัด 84.26 (เครื่องยก)
เครื่องยกเก่าใช้แล้ว พิกัด84.26(เครื่องจักร)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 22
ปรึกษาเกี่ยวกับ Form E จากประเทศจีน
ทางนายตรวจแจ้งว่า หากใช้สิทธิ์ Form E จะต้องมี Made in China
บนกล่องสินค้าด้วย จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้
หากไม่มีจะต้องยกเลิก Form E ฉบับนั้น
คำตอบของข้อที่ 22
จากประกาศกรมศุลกากร 218/2564 และ OCP ไม่ได้มีการระบุว่า
ตัวสินค้าต้องตีตราประเทศกำเนิดนะคะ ปัญหาเรื่องนายตรวจแจ้งว่าไม่มีการตีตราประเทศกำเนิดที่ตัวสินค้า แต่เมื่อได้หารือกับนายตรวจๆ ก็ปล่อย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 23
นำเข้าเคมีภัณฑ์ นำมาใช้กับอาหาร
พิกัดฯ ไม่ได้ lock แต่ cnee จะขออนุญาตกับทาง อย. เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ สงสัย ถ้า ingredient ในเคมี
ตัวนี้ มี cas no. ที่ตรวจสอบแล้ว ต้องขอกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องทำหนังสือสอบถามไป หาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แจ้งว่า "ใช้กับอาหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่คุม" ตามหลักแล้ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกเป็น หนังสือ หรือใบแจ้งว่า "ไม่ควบคุม"
คำตอบของข้อที่ 23
หากพิกัด LOCK กรมโรงงานอุตสาหกรรม ควรต้องมีหนังสือหารือไว้ แม้ว่าวัตถุประสงค์การใช้เคมีภัณฑ์นั้นเพื่อเป็นส่วนผสม/ส่วนประกอบอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาดังที่ผู้สอบถามยกมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 24
สอบถาม ถัง IBC เก่าใช้แล้วแต่ล้างสะอาดแล้ว สามารถนำเข้ามาได้ไหม
คำตอบของข้อที่ 24
เห็นว่าถัง IBC เก่าใช้แล้ว ไม่ห้ามนำเข้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 25
สอบถามสินค้าเป็นเหล็กแผ่นรีด
ขนาดความหนา 21 มิลลิเมตร
ดูพิกัดแล้ว ติดอนุญาต ของ สมอ.
ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบของข้อที่ 25
ต้องสอบถามกับ สมอ.ว่า สินค้าควบคุมหรือไม่
ถ้าติดควบคุมต้องทำเรื่อง ขออนุญาต กับ สมอ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 26
สอบถาม นำสินค้าเข้าไปบรรจุตู้เต็ม ขาออก
ท่ากรุงเทพ วันหยุด ที่ 29 ต้องขอล่วงเวลาหรือไม่
และขอล่วงอะไรบ้าง
คำตอบของข้อที่ 26
การบรรจุตู้ไม่ต้องขอล่วงเวลา
ยกเว้นใบขนถูกเปิดตรวจก็ไปพบ
เจ้าหน้าที่ ศุลกากร ที่อยู่เวร
เพื่อเปิดตรวจแต่กรณีนี้ต้องเสียค่าล่วงเวลาเพราะเป็นวันหยุด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 27
ขอคำปรึกษา หากสินค้าเรามาแยกชิ้น แต่เมื่อประกอบมาจะเป็นเครื่องตัดขนมปัง
ความเข้าเป็นเครื่องจักร หรือ ต้องแยกเสียเป็นชิ้น ๆ
คำตอบของข้อที่ 27
ถ้าเป็นเครื่องจักร ครบชุด (มีสาระสำคัญเป็นเครื่องจักรครบชุด)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 28
สอบถาม ถ้าต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมจากต่างประเทศมาใช้
ต้องเสียอากรขาเข้า หรือไม่
คำตอบของข้อที่ 28
การเก็บภาษีศุลกากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 29
สอบถาม ถ้าสินค้ามาแบบนี้ เราต้องแยกเสียภาษี หรือไม่ ระหว่างสินค้า กับแกนไม้
คำตอบของข้อที่ 29
แกนสำหรับม้วนสายไฟฟ้าเป็นภาชนะที่ปกติใช้บรรจุสินค้า(สายไฟฟ้า)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 30
รบกวนสอบถาม กรณีโต้แย้งพิกัดกับกรมศุล
ผู้นำเข้าต้องเซ็น คำร้องขอให้เปรียบเทียบงดการฟ้องร้องหรือไม่
คำตอบของข้อที่ 30
ถ้าสิ้นสุดกระบวนการ แล้วนิติกรแจ้งว่ากระทำผิด ถึงค่อยเซ็นเอกสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 31
สอบถาม กรณีที่ส่งออกสินค้าไปขายเมืองจีน แล้วสินค้าเสียหาย
โดนตีกลับ มาเมืองไทย จะทำสุทธินำกลับ
แต่ว่า ชิปปิ้งมาร์ก ขาออก กับ ขาเข้าไม่ตรงกัน
เนื่องจากมีการ เปลี่ยนกล่อง
แต่ไม่ได้มีการทำอะไรกับตัวสินค้าเลย กรณีนี้สามารถทำเรื่อง ผ่อนผัน
คำตอบของข้อที่ 31
ที่มีระเบียบเขียนไว้เป็นการขอเปลี่ยน shipping mark
ตอน Re export แต่อันนี้เป็นการส่งของกลับ ไม่ไดพูดว่า
จะต้องมี เครื่องหมายเลขหมายเดิม
ที่สำคัญคือ คำอธิบายในใบขนขาออก จะทำให้เข้าใจได้หรือไม่ว่าคือของที่นำกลับ
เพราะยังไงต้องมาผ่อนผันใบสุทธินำกลับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 32
รบกวนสอบถามเครื่องพิมพ์ 3D Printer
ติดใบอนุญาตกระทรวงพานิชย์ไหม เช็คพิกัดกรมฯ
ไม่ติดใบอนุญาต ที่เคยเห็นมารู้สึกว่าติดใบอนุญาต สอบถามเพื่อความแน่ใจ
คำตอบของข้อที่ 32
แต่ก่อนติดใบอนุญาต ปัจจุบันมีประกาศกระทรวงพาณิชน์
ยกเลิกเครื่องพิมพ์ 3D เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ
แล้ว ประกาศ ณ.วันที่ 25/11/2564

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 33
รบกวนสอบถาม
ยาบรรเทาปวด ยี่ห้อเคาเตอร์เพน
สินค้ารายการนี้ส่งออกได้ไหม ติดใบอนุญาตของหน่วยงานไหนหรือไม่
คำตอบของข้อที่ 33
ยานวดเคาน์เตอร์เพน ยานวด อย. ไม่ได้ควบคุมการส่งออก
คุมผลิตและนำเข้า แต่ต้องเช็คประเทศผู้รับ ว่าทางต่างประเทศ
ต้องการเอกสารอะไรในการนำเข้าหรือไม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 34
รบกวนสอบถาม
น้ำผึ้งธรรมชาติ
สินค้า รายการนี้ส่งออกได้ไหม ติดใบอนุญาตของหน่วยงานไหนหรือไม่
คำตอบของข้อที่ 34
น้ำผึ้งจัดเป็นอาหารสุก แนะนำให้เช็คกับกรมปศุสัตว์ว่าประเทศปลายทางเค้าทำการเปิดตลาดกับทางประเทศไทย
หรือยัง ทางกรมฯ จะเช็คให้ และเตรียมเช็คกับประเทศปลายทางด้วย
ว่าประเทศปลายทางต้องการเอกสารอะไร ทางผู้ส่งออกจะได้เตรียมเอกสารแต่เนิ่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :
คำถามข้อที่ 35
ต้องการส่งตัวถังรถยนต์เก่าใช้แล้ว
คำตอบของข้อที่ 35
กรมการค้าต่างประเทศควบคุมแค่การนำเข้าตัวถังรถยนต์เก่า
ไม่เคยพบว่ามีประกาศเรื่องส่งออกตัวถังรถยนต์เก่าใช้แล้ว
เข้าใจว่าส่งออกได้ไม่ติดข้อกฎหมายควบคุมในไทย
แต่อาจต้องเช็คกฎหมายควบคุมที่ประเทศปลายทางด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
รหัสพิกัด :
คำค้น :

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
137-141 ถนนสุนทรโกษา
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาความรู้ มาตรฐานการทำงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิก สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ในความเป็นมืออาชีพที่ให้บริการที่ซื่อตรงและรวดเร็ว

การติดต่อ

โทร:  02-249-1995
          02-671-9662
          02-350-2845-6
แฟกซ์ : 02-249-5732, 02-671-9663
อีเมล : info@ctat.or.th
           ctatinfo@gmail.com

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม

สมาชิกเว็บไซต์สามารถใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนกับ iTi การส่งสมัครงาน การใช้ระบบพิกัด/คำวินิจฉัย การรับช่าวสาร อ่านเพิ่มเติม