อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส แสดงความคิดเห็นในงานประชุมวิทยากรประจำปี 2560