นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดีกรมศุลกากร กล่าวปรฐกถาในงานประชุมใหญ่ฯ 2560
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย นำโดยนายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง