การระดมสมองเพื่อหารือแนวทางการปฏิรูปอาชีพชิปปิ้งเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
คณะกรรมการสมาคมร่วมกันหารือแนวทางเพื่อพัฒนาอาชีพชิปปิ้งและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการทำงาน โดยการระดมสมองเพื่อหารือแนวทางการปฏิรูปอาชีพชิปปิ้งเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560