ตัวแทนออกของยุค Thailand 4 0 โดยนายชัยโรจน์ สิริโพธินันท์
กิจกรรมภายในบูธสมาคมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี งาน Thailand International Logistics 2017 เป็นการแชร์ประสบกาณ์และให้ข้อมูลอันประโยชน์กับผู้ร่วมธุรกิจโลจิสติกส์ โดยในปีนี้ นายชัยโรจน์ สิริโพธินันท์ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งแขกรับเชิญพิเศษ นายประพล วณิชยาพงศ์ กรรมการอาวุโสและที่ปรึกษา และนายมุนินทร์ ศุกละ กรรมการและผู้เชี่ยวชาญงานพิธีการในประเด็น "ตัวแทนออกของ ยุค Thailand 4.0" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560