นายปัญญา ศรีสุธรรม อุปนายกกล่าวรายงานการจัดสัมมนาพรบ.ศุลกากร 2560