ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้เกียรติแก่สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยและสมาชิก กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560