ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

12/12/2017

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

           ตามคำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ 137/2560 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  กำหนดให้วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เป็นวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ และวันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะหยุดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. ถึงวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. 

           เจ้าของสินค้าที่หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จำทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ  ในวันดังกล่าว  ให้แสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น.  ของวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560  เพื่อท่าเรือกรุงเทพจะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ดาวน์โหลดประกาศ 

ประกาศวันหยุดการท่าเรือ(ปีใหม่2561).pdf







แสดงความคิดเห็น
(กรุณา Login ก่อน)
  

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก ที่นี่