ฟรี!!สัมมนากรณีการทบทวนจำนวนเงินประกัน

09/7/2012

สมาคมฯ ประกาศรับผู้สนในสัมมนาจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น ปิดรับสมัครทันทีที่เต็ม<br /> <br /> สัมมนาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 - 15.30 น. ฯ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี<br /> <br /> <br /> <img width="1878" height="3336" alt="" style="width: 673px; height: 1159px;" src="/FileUpload/Editor/ImagesUpload/WebContent/Seminar/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg" /><br /> <br /> <a href="/FileUpload/Editor/DocumentUpload/WebContent/RD/ประกาศกรมศุลกากรที่ 85.2555 เรื่อง การดำเนินการทางบริหารของศุลกากร กรณีการทบทวนจำนวนเงินประกัน.pdf">ประกาศกรมศุลกากรที่ 85.2555 เรื่อง การดำเนินการทางบริหารของศุลกากร กรณีการทบทวนจำนวนเงินประกัน.pdf</a> 20 Y
แสดงความคิดเห็น
(กรุณา Login ก่อน)
  

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก ที่นี่