“โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฯและการปรับปรุงการให้บริการ”

28/3/2018

           นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฯและการปรับปรุงการให้บริการ”  เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฯและการปรับปรุงการให้บริการ-BKP.pdf