ชี้แจงนโยบายการติดป้ายชื่อบริษัทและการต่ออายุสมาชิกฯ

14/2/2018

                  เนื่องจากในปี 2561 สมาชิกของสมาคมฯหลายบริษัทกำลังจะหมดอายุกับกรมศุลกากรและต้องยื่นเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองฉบับใหม่กับสมาคม ซึ่งในปีนี้ทางกรมศุลกากรมีนโยบายต้องการให้ตัวแทนออกของเข้าสู่ระบบทะเบียนของกรมฯและให้สมาคมพัฒนาสมาชิกให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมศุลกากร
        
                 ทางสมาคมจึงจำเป็นต้องกวดขันในการรับสมัครสมาชิกใหม่และการต่ออายุของสมาชิกปัจจุบัน โดยเฉพาะการติดป้ายชื่อบริษัท เพราะสมาคมเล็งเห็นว่าการแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงตัวตนของสมาชิกอย่างชัดเจน จึงขอชี้แจ้งรายละเอียดการต่ออายุและนโยบายเกี่ยวกับการติดป้ายชื่อบริษัท ตามเอกสารที่แนบนี้

หนังสือชี้แจงเรื่องป้ายชื่อบริษัท.pdf

ขั้นตอนการต่ออายุสมาชิก.pdf

หมดอายุกรม2561(นิติบุคคล).pdf
แสดงความคิดเห็น
(กรุณา Login ก่อน)
  

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก ที่นี่