กรมศุลกากรเปิดรับสมัครผู้ชำนาญการรุ่นที่ 15 ปี 2560

29/5/2017

       สถาบันวิทยาการศุลกากรจะทำการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม   หลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี 2560   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

        ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
ทั้งนี้ หลักสูตรจะรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 100 คน  และจะปิดรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวน


รายละเอียด คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครลงทะเบียน.pdf

ใบสมัครผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 15 ประจำปี 2560.pdf