เปิดรับสมัครหลักสูตรตัวแทนออกของรุ่นที่ 102

03/5/2017

หลักสูตรตัวแทนออกของรุ่นที่  102 (กรุงเทพ)

อบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560
(เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ )

การสมัครอบรม

1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.iti.ac.th 

2. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 02-6711677 - 8 , 02-3502845-6 , 02-2491995
โทรศัพท์มือถือ 081-5616250


 อีเมล์ 
iti.ac.th@gmail.com  หรือ staff1.iti2017@gmail.com หรือ info@iti.ac.th 


    
ดาวน์โหลด ..............ใบสมัครสถาบันอบรมไอทีไอ.pdf