เอกสารประกอบการสัมมนา "Pre-Arrival Processing"

30/1/2018

สไลด์ประกอบการสัมมนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing)

วันที่ 29 มกราคม 2561  โดยกรมศุลกากร

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ 


pre arrival processing.pdf

Pre-Arrival Processing - ข่าวกรมศุลกากร.pdf

ประกาศกรมศุลกากรที่5.2561.pdf