เอกสารประกอบการสัมมนา

24/1/2018

เอกสารประกอบการสัมมนา "มิติใหม่จองระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Tax Invoice & E-Receipt" 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 

E-Tax Invoice & E-Receiptสมาคมชิปปิ้ง.PDF