เอกสารการสัมมนาแนะนำ 'ระบบบริการพิกัดศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service)'

21/11/2017

เอกสารการสัมมนาแนะนำ 'ระบบบริการพิกัดศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service)'


วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องกัญญาลักษณ์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26


ดาวน์โหลดเอกสาร 


Tariff-e-service_compressed.pdf