เอกสารประกอบ-การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการผ่านแดน-ถ่ายลำ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560

10/11/2017

เอกสารประกอบ-การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการผ่านแดน-ถ่ายลำ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560

          เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ คณะทำงานเพื่อจัดทำความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผ่านแดนทางบก  จึงได้จัดสัมมนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำ - ผ่านแดน ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ประกอบการ  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อตรียมความพร้อมตามแนบนี้ 

1. 09112560 ชี้แจ้งกระบวนงานถ่ายลำ ผ่านแดน.pdf

2. 117150_combinepdf.pdf