คู่มือการใช้งานการยื่นคำขอ(ด้านอาหาร)ผ่านระบบ E-SUBMISSION

05/9/2017

คู่มือการใช้งานระบบ E-Submission ผลิตภัณฑ์อาหาร 

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ 

>>> 1.คู่มือการออกใบสั่งชำระ ผ่านระบบ E-submission.pdf <<<

>>> 2.คู่มือการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ E-submission.pdf<<<

>>> 3.คู่มือการใช้งานระบบอาหาร(สบ.7) สำหรับ จนท.สสจ- Auto E-submission.pdf<<<


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา