ประกาศกรมศุลกากร "ขอให้ตรวจสอบวันหมดอายุของการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรฯ"

29/01/2559

ตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของตนเอง และวันหมดอายุได้ทาง e-Tracking


อย. เผย มีการปรับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื

ตั้งแต่ปลายปี 58 ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ

โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
+ ดูทั้งหมด
คำค้น
ประเภท
*อยู่ระหว่างดำเนินการ