ประกาศกรมศุลกากร "ขอให้ตรวจสอบวันหมดอายุของการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรฯ"

12/12/2557

ตัวแทนออกของที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของตนเอง และวันหมดอายุได้ทาง e-Tracking


ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าช่ว

ระหว่างวันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อสัมมนาภาษี

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ผปก.ขนส่งต้องจัดทำใบกำกับการขนส่ง!!!

ปรับจริงหากฝ่าฝืนเริ่ม 1 พ.ย.นี้
+ ดูทั้งหมด
คำค้น
ประเภท
*อยู่ระหว่างดำเนินการ