ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

29/12/2017

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจำปี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า-หลักเกณฑ์วิธีการยื่นงบการเงินฯ.pdf