ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

22/9/2017

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเรีัยกค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2560 


ดาวน์โหลดประกาศด้านล่างนี้ 

>>>ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง.pdf<<<