คำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 142/2559

13/7/2017

คำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 142/2559 
เรื่องวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยประจำปี พ.ศ.2560


         อ้างถึง “คำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 142/2559  เรื่องวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยประจำปี พ.ศ.2560” กำหนดให้วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2560)  

      บริษัทสายเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกการขนถ่ายหรือขนส่งสินค้า ตู้สินค้าที่ ทกท. ในช่วงวันหยุดดังกล่าว แจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และจะเปิดให้บริการปกติของวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปคำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ 142-2559 เรื่องวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดชดเชยประจำปี พ.ศ.2560.pdf