ประกาศกรมศุลกากรที่ 186/2560

29/12/2017

ประกาศกรมศุลกากรที่ 186/2560

ประกาศกรมศุลกากรที่ 186/2560

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศ  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดประกาศ 

ประกาศกรมศุลกากรที่186-2560.pdf