ประกาศกรมศุลกากรที่ 117/2560

25/9/2017

ประกาศกรมศุลกากรที่ 117/2560

เรื่อง   แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า   

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป


ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารแนบด้านล่างนี้ 

>>>ประกาศกรมศุลกากรที่117-2560.pdf<<<

>>>แนบประกาศ117-2560.pdf<<<