ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2560

07/7/2017

ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2560

          เรื่อง การเปิดดำเนินการเขตปลอดอากรครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต ของบริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)   

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ประกาศกรมศุลกากรที่ 67-2560 เรื่องการเปิดดำเนินการเขตปลอดอากร ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต ของบริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด.pdf