ค้นหาประกาศ
หน้า   < 1 2 3 4 5 6 7  ... > 
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 231/2561

  12/09/2018

  เรื่อง รับรองผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 230/2561

  12/09/2018

  เรื่อง รับรองผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 221/2561

  12/09/2018

  เรื่อง รับรองผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 220/2561

  12/09/2018

  เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าชั่วคราวเพื่อการจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือการแข่งขันในระดับนานาชาติ (International Events) ตามประเภท 3 (ฉ) และ(ญ) ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530
 • ประกาศกรมศุลกากรที่ 219/2561

  07/09/2018

  เรื่อง รับรองผลการทบทวนสถานภาพผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
หน้า   < 1 2 3 4 5 6 7  ... >